Publications

Relevant publications

  • Anne van Galen, John van Giels, Faktor Mensch und Entscheidungsprozesse, Neue Betrachtungswinkel? Berg und Steigen #106 Fruehling 19.
  • Anne van Galen, Linda Bellamy and Monique Chambon, Resilience in vijf stappen, Vakblad Arbo 7/8 2016 Vakmedianet.
  • Bellamy, L.J. & Van Galen, A.C.E., 2015. Resilient human intervention in the face of uncertainty. Working On Safety 8th International Conference, Smart prevention for sustainable safety. Porto, Portugal, September 2015.
  • Van Galen, A.C.E. & Bellamy, L.J., Onvoorziene risico’s beheersen, Meer rek met resilience, Vakblad Arbo 10 2015 Vakmedianet.
  • Van Galen, A.C.E. et al., 2004. Chlorine crosses the fence, the collaboration between government and company during crisis management (In Dutch: Chloor over het hek, samenspel van bedrijf en overheid bij crisisbeheersing) B&A, Den Haag 2004.
  • Helsloot, I., Van Galen, A.C.E. et al 2003 The transport of dangerous goods in perspective, Evaluation of the Law for transport of dangerous goods 1996-2002 (In Dutch: Vervoer gevaarlijke stoffen in perspectief, Evaluatie van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen 1996-2002), Leiden 2003.